เพลง ขอเดชะ

Feby 8, 2020
เพลง ขอเดชะ

เพลง ขอเดชะ

 · เพลง: สดุดีมหาราชา คำร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร/ สมาน กาญจนผลิน ทำนอง: สุรัสน ...

 · เพลง สดุดีมหาราชา ใช้งานในกิจกรรม ของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม ...

ขอเดชะ [unk.] May it please Your Majesty. ตัวอย่างประโยค ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท. หมายเหตุ คำขึ้นต้น ละมาจากประโยค ว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปก ...

 · ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล มิ่งขวัญ ปวงชนประชาชาติไทย ... เพลงสดุดีมหาราชา เป็นเพลงที่เกิดจากการประพันธ์ทำนองและคำร้อง ...

เนื้อเพลงสดุดีมหาราชา. คำร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร/ สุรัฐ พุกกะเวส; ทำนอง: สมาน กาญจนะผลิน; ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล

คอร์ด เพลงสดุดีมหาราชา - เพลงสดุดีมหาราชา : เนื้อร้อง เพลง - ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล มิ่งขวัญ ปวงชน ประชาชาติไทย มหาราช ขัตติยะ ภูวไนย

เพลง ขอเดชะ